GOAL: Awer Mabil pounces on Ecuador's mistake

1679651959